قرچک- جانشین فرمانده انتظامی قرچک از کشف ۸۵۰ طاقه پارچه قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از یک انبار در یکی از محله های این شهرستان خبر داد.