کارفرمایان محترم صاحبین کسب و کار و مدیران محترم  سازمانها ، شرکتهای دولتی و خصوصی جهت ایجاد همکاری و استفاده از خدمات منحصر به فرد موسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي امنيت آفرين رامين، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

مرحله 1 از 2

نوع قرار داد درخواستی(ضروری)

نحوه آشنایی(ضروری)