نگاهی به خدمات و تجهیزات امنیتی موسسه حفاظتی رامین

بخشی از آموزشهای ارائه شده جهت نگهبان ها

  1.  حفاظت فیزیکی مقدماتی (نگهداری تاسیسات و تجهیزات و اماکن)
  2. کنترل تردد خودروها – کارکنان – ملاقات کنندگان وسایل و اشياء و بازدیدها)
  3. گزارش نوبه ای اطلاعاتی از وقایع و رویدادها
  4.  روان شناسی رفتار و تکریم ارباب رجوع
  5. مشاهده و توصیف اطلاعاتی
  6. گزارش نویس
  7. حفظ صحنه جرم
  8. برخورد با بسته های مشکوک
  9. پیشگیری از سرقت

آموزش نیروهای حفاظتی و تجهیزات امنیتی

آموزش نیروهای حفاظتی و فروش تجهیزات امنیتی از خدمات موسسه امنیت آفرین رامین محسوب می شود. خدمات امنیتی یکی از اقدامات این موسسه به شمار می رود. آموزش نیروها هر چقدر دقیق باشد به همان اندازه موجب می شود که امنیت محل با بالاترین سطح برقرار شود. نیروهای امنیتی آموزش دیده در این موسسه در برقراری امنیت توانایی کامل دارند.

نياز به امنيت در جوامع و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست ,مهم ترین هدف یک شرکت حفاظتی در تأمین امنیت فردی و امنیت اجتماعی خلاصه می‌ شود. پیشگیری از جرائم و انواع بزهکاری‌ های اجتماعی را نیز می‌توان از اهداف شرکت نگهبانی برشمرد از این رواز وظایف اصلی موسسه های حفاظتی و مراقبتی تامین نگهبان می باشد .

 

آموزش نیروهای حفاظتی و مشاوره امنیتی و انتظامی

آموزش نیروهای حفاظتی و ارائه مشاوره از خدمات موسسه حفاظتی و امنیتی رامین به شمار می آید. موسسه حفاظتی در آموزش نیروها دوره های آموزشی را برقرار کرده است. نیروهای داوطلب می توانند با شرکت در این دوره ها بسیاری از اقدامات امنیتی را فرا بگیرند. مدیریت نیروهای حراستی موجب می شود که شما بتوانید در جهت تامین امنیت تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانید. موسسه حفاظتی مراقبتی رامین به شما کمک می کند تا بتوانید تمامی اقدامات مراقبتی و امنیتی را تمام و کمال فرا بگیرید.