زورگیر خشن این پرونده فکر نمی‌کرده، دستگیر شود اما حالا در بازداشت پلیس شهرستان ری است چرا که امنیت مردم خط قرمز پلیس است.۸۰ فقره موبایل قاپی کرده است، آن هم به صورت خشن و با تهدید چاقو؛ البته آنهایی که مقاومت کرده و گوشی تلفن همراه خود را نمی دادند با ضربات چاقو مصدوم می‌شدند؛ حالا پلیس شهرستان ری سارق زورگیر خشن را دستگیر کرده است.