معافیت متأهلان دارای 2 فرزند

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت :
🔹️براساس بخش دیگر این مصوبه با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای 30 سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.