قاتل شهید رنجبر به قصاص محکوم شد

📍پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات قاتل شهید علی اکبر رنجبر در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس رئیس کل دادگستری فارس حکم قصاص برای متهم این پرونده را اعلام کرد و گفت: ایمان سبزیکار، قاتل شهید رنجبر، به قصاص، ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. درصورت اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده جهت تکمیل سیر قانونی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.


#قاتل #قتل #قصاص #شهیدرنجبر #شهیدناجا #شهدایناجا #حبس #دادگاه #قوهقضائیه