فرمانده انتظامی شهرستان گچساران: ضارب پزشک گچسارانی دستگیر شد

برخورد با برهم زنندگان نظم جامعه ضارب پزشک گچسارانی دستگیر شد

برخورد با برهم زنندگان نظم جامعه یاسوج_ فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از وقوع یک فقره نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد و گفت: فرد ضارب پزشک گچسارانی خود را به پلیس معرفی کرد.