سرقت ۱۷۰ میلیاردی از خانه پدری!

➖سرتیپ دوم پاسدار مسعود مصدق “معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ” از دستگیری دختری که از منزل پدرش ۱۷۰ میلیارد ریال طلا سرقت کرده بود؛ خبرداد.