سارقین در آزاد شهر در دام پلیس افتادند
.
🔹بامداد امروز سارقان کابل برق در تعقیب و گریز با پلیس دستگیر شدند
.
به گزارش پایگاه خبری شهدای فراجا، بامداد امروز ماموران انتظامی آزادشهر استان گلستان به منظور بررسی سرقت کابل برق و دستگیری سارقان عازم منطقه مورد نظر شدند.
.
متهمان به محض مشاهده پلیس با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری که ماموران پلیس موفق به دستگیری دو نفر از سارقان می شوند
.
⚫متاسفانه در این حادثه که مامور خدوم انتظامی سروان مصطفی سوسرائی حین تعقیب و گریز سارقان بر اثر برخورد با کابل برق فشار قوی قطع عضو شده، بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد و بعلت شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نائل گردید..
#آزادشهر #آزادشهر #شهیدسوسرائی