سارقان زورگیر و خشنی که در شهرستان بهارستان تهران اقدام به سرقت می کردند توسط پلیس آگاهی این شهرستان دستگیر شدند.