سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: اواخر هفته گذشته گزارشی مبنی بر حضور و رفتار مشکوک ۲ مرد که مدعی بودند از مأموران پلیس اماکن هستند، دریافت کردیم و بررسی موضوع در اختیار تیمی از مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران با اشاره به اینکه هویت و مخفیگاه این افراد شناسایی شد، تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی هر ۲ متهم در مخفیگاهشان دستگیر و به این پلیس منتقل شدند.