عامل ارائه خدمات زیبایی غیرمجاز در پردیس دستگیر شد!

پردیس- فرمانده انتظامی پردیس از دستگیری عامل ارائه خدمات زیبایی غیر مجاز که به صورت مجازی در این شهرستان فعالیت می کرد خبر داد.