دستگیری زورگیران خیابان آزادی!

➖سرهنگ جلیل موقوفه ای “رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ” از دستگیری ۲ زورگیر، لحظاتی پس از سرقت تلفن همراه توسط آنان در خیابان آزادی خبرداد.