سرهنگ عبدالوهاب حسنوند با اشاره به اینکه در حوزه مقابله با سارقان طرح‌های رعد پلیس پیشگیری و طرح کاشف پلیس آگاهی و طرح‌های دیگر به طور مستمر در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در حال انجام و اجرا می‌باشد، بیان داشت: طرح برخورد با سارقان و مالخران با اقتدار در دستورکار پلیس پایتخت قرار دارد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه توصیه می‌شود شهروندان شماره سریال اموال خود را در محلی مناسب ثبت و نگهداری کنند، عنوان داشت: ثبت شماره سریال اموال لازم و ضروری است چرا که در جریان کشف اموال مسروقه از طریق ثبت شماره سریال به سرعت بیشتری می‌توان به فرآیند تحویل اموال به مالباخته‌ها رسیدگی کرد.