برخورد با موتورسواران متخلف

سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت درباره این طرح که به اجرا در آمد گفت:پس از انجام اقدامات کارشناسی و بررسی طرح‌ها و اقدامات مختلف، در نهایت طرح ساماندهی و انضباط بخشی موتورسیکلت سواران با این شیوه مورد پذیرش قرار گرفته و بنا شد تا این طرح با محوریت پلیس راهنمایی و رانندگی و کمک سایر پلیس‌ها در 100 نقطه از تهران به اجرا دربیاید.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، انضباط بخشی به تردد موتور سیکلت سواران است، گفت: قصد ما جریمه یا توقیف نیست، اتفاقا ما از قبل از اجرای طرح آن را اطلاع رسانی کردیم تا مردم با خبر شوند و همه قوانین را رعایت کنند. هدف ما مراقبت از جان و سلامتی موتورسیکلت سواران و دیگر شهروندان است و اتفاقا خیلی خوشحال خواهیم شد که در زمان اجرای این طرح هیچ موتورسیکلت متخلفی را مشاهده نکنیم.

وی درباره اینکه پلیس با ارتکاب چه تخلفاتی از سوی موتورسیکلت سواران برخورد خواهد کرد؟توضیح داد: در این مرحله از طرح با 10 تخلف عنوان شده از جمله انجام حرکات مخاطره آمیز، مخدوش کردن پلاک، حمل بار نامتعارف، عبور از چراغ قرمز، عبور از پیاده‌رو و خط ویژه، حرکت خلاف جهت، حمل بیش از ظرفیت مسافر، نداشتن مدارک و … برخورد خواهد شد.

برای مشاهده فیلم برخورد با موترسواران متخلف کلیک کنید

#ناجا #نیرویانتظامی #پلیس #راهور #راهنماییرانندگی #یگانامداد #یگانویژه #پلیسآگاهی #پلیسفتا #پلیسراه #پلیسامنیت #پلیسپیشگیری #راهنماییورانندگی #راهورناجا #راهورناجا #پلیسراهور #پلیسراهورناجا #موتور #موتوری #موتورسیکلت #موتورسوار #موتورسواری #موتورسواران #موتوربازان #موتورسواری