بازداشت سارق کابلهای فشارقوی در شهرری!

➖سرتیپ دوم پاسدار مسعود مصدق “معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ” از دستگیری سارقی که ۸ میلیارد ریال کابل فشارقوی را از یک کارخانه در شهرستان ری سرقت کرده بود؛ خبرداد.