برگزاری آیین تجلیل از مدیران برتر کارگروه های مرکز انتظام با اعطای لوح تقدیر، توسط جناب سرهنگ امینی ( ریاست محترم مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا )