• آموزش نیروهای حراستی

نیروهای حراستی و برقراری امنیت

حراست و انتظامات معادل برقراری امنیت است. نیروهای حراستی لازم است که نسبت به وظیفه خود آگاه باشند. آموزش نیروهای حراستی موجب می شود که نیروها بتوانند با شرایط فیزیکی و روانی لازم از محل محافظت کنند. نیروهای حراست در هر سازمان موظف هستند که امنیت را تامین کنند.

حراست و انتظامات و مدیریت نیروهای حراستی

حراست و انتظامات و مدیریت نیروهای حراست می تواند دو مقوله ای باشند که بهم مربوط هستند. با مدیریت این نیروها می توان آن ها را در محل های حساس سازمان مستقر کرد. این ماموران موظف هستند که از سازمان و تجهیزات به بهترین شکل ممکن حفاظت کنند. حفاظت از مدیران و کارکنان سازمان وظیفه دیگری است که برای این نیروها تعریف شده است.

این نیروها همچنین موظف هستند که از مدارک سازمانی محافظت کنند. از انتشار آن به خارج از سازمان جلوگیری کنند. مدارک از زمان تاسیس سازمان مهم و حیاتی است. هر گونه انتشار این مدارک به خارج از آن می تواند خسارت های جبران ناپذیری را وارد کند.

حراست و انتظامات و آموزش حراست

حراست و انتظامات با آموزش حراست در یک راستا قرار می گیرند. هر چقدر که آموزش کامل باشد به همان اندازه نیروهای حراستی می توانند به وظایف خود عمل کنند. آموزش در هر مرحله موجب می شود که نیروهای حراستی بتوانند به وظایف مشخص خود عمل کنند. موسسه حفاظتی رامین می تواند آموزش حراست را به بهترین شکل ممکن به انجام برساند. شرکت حفاظتی رامین دوره های آموزشی را جهت آموزش این نیروها برگزار می کند. برگزاری دوره های آموزشی یکی از فعالیت های شرکت محافظتی رامین محسوب می شود.

مدیریت نیروهای حراستی

حراست و انتظامات و حفاظت فیزیکی

حراست و انتظامات با حفاظت فیزیکی مشخص می شود. وظیفه حفاظت فیزیکی بر عهده نیروهای حراستی است. در حفاظت فیزیکی نیروها موظف هستند که از تمامی اموال و تاسیسات و محل به بهترین شکل محافظت کنند. نیروهای حراستی مراکز مهم صنعتی و نظامی وظیفه سنگین بر عهده دارند. حتی مامورین حفاظتی زندان لازم است که نسبت به وقوع اتفاقات پیش بینی نشده آمادگی لازم را داشته باشند. هر چقدر که حساسیت محلی بالا باشد به همان اندازه این نیروها وظیفه سنگینی بر عهده دارند. نیروهای حراستی در صورت شرایط حاد و بحرانی لازم است که نسبت به بازرسی فیزیکی افراد و وسایل آن ها اقدام کنند.

حراست و انتظامات و کنترل تردد وسایل نقلیه و افراد

حراست و انتظامات موظف است که تردد ماشین و افراد را کنترل کند. همچنین از ورود افراد غریبه به داخل سازمان جلوگیری کند. البته افراد غریبه فقط در صورتی می توانند داخل سازمان شوند که قبلا قرار ملاقاتی را تنظیم کرده اند. ارائه نامه معرفی نیز می تواند در این جهت باشد.

نیروهای حراستی موظف هستند که از بروز هر گونه درگیری در داخل سازمان جلوگیری کنند. وجود این نیروها امروزه در اماکن عمومی و خصوصی بسیار مهم است. در واقع این نیروها به بهترین شکل ممکن و با حفظ احترام به مشتریان می توانند امنیت را برقرار کنند. نیروهای امنیتی موظف هستند که وسایل نقلیه را به طور کامل بازرسی کنند. گاهی مواقع در برخی اماکن مقررات امنیتی برقرار می شود. در این شرایط این اقدامات به دقت اجرا می شود.

رفنار نگهبان و انتظامات با رعایت ادب و احترام

نگهبان و انتظامات موظف است که ضمن حفظ ادب و احترام مشتریان، امنیت را در محل برقرار کند. نیروهای حراستی موظف هستند که در اولین برخورد شخص مزاحم را با رعایت ادب از محل خارج کنند. تا زمانی که فرد مزاحم درگیری ایجاد نکرده موظف هستند که مزاحمت را با رعایت ادب دفع کنند.

سازمان دهی سمینارها و کنفرانس ها توسط نیروهای حراستی

نیروهای حراستی موظف هستند که امنیت محل را به خصوص در زمانی که تعداد افراد شرکت کننده در جلسه خیلی زیاد است به بهترین شکل ممکن برقرار کنند. اگرچه تمامی افرادی که در جلسه حضور می یابند در بیشتر موارد از داخل سازمان است. ولی در برخی موارد کنفرانسی با موضوع عمومی برگزار می شود. در این شرایط مردم عادی و افراد خارج سازمانی در محلی حاضر می شوند. رعایت امنیت در این شرایط بسیار مهم است. در صورت ضرورت می توان می توان جهت برقراری امنیت بیشتر، بازرسی فیزیکی را به انجام رساند. از ورود وسایل حافظه دار، موبایل و انواع هارد دیسک و حتی دوربین عکاسی و فیلمبرداری جلوگیری کرد. البته این قوانین در مراکز نظامی به شدت رعایت می شود.

برای آشنایی بیشتر با خدمات و مطلع شدن از جزئیات کار با ما تماس بگیرید.

26761640 – 021