• پلیس یار و برقراری امنیت محله

پلیس یار

پلیس یار براساس قوانین و مقرراتی از محله محافظت می کند. این فرد در واقع با پلیس محله همکاری می کند. این فرد از اموال و دارایی های کارفرما در مقابل افراد خلافکار محافظت می کند. در قبال وظایفی که انجام می دهد حق الزحمه ای را دریافت می کند. از حقوق و مزایایی برخوردار است.

پلیس یار و وظایف نگهبان محله

پلیس یار از افراد و کلیه اموال مناطق مسکونی و محله محافظت می کند. از سرقت اموال و دارایی ها جلوگیری می کند. در بازه های زمانی مشخصی گشت زنی می کند. موسسه امنیت آفرین رامین در این زمینه این نیروها را آموزش می دهد. نگهبان محله افراد مشکوک را دستگیر کرده و در اختیار پلیس قرار می دهد. در جهت جلوگیری از حوادث با مسئولین محله همکاری می کند. با افراد خلافکار برخورد کرده و از جان و اموال مردم در برابر آن ها مراقبت می کند. نگهبان محله در جهت برقراری امنیت از کلیه تجهیزات ایمنی استفاده می کند.

امنیت با موسسه حفاظتی

پلیس یار و پیشگیری از جرم

پلیس یار در جهت برقراری امنیت تمامی وظایف خود را به طور کامل انجام می دهد. در صورتی که از نیات خلافکارانه آگاه باشد در جهت جلوگیری از آن ها لازم است که با نیروهای پلیس همکاری کند. هدف از ایجاد نگهبان محله جلوگیری از اقدامات خلاف در است. این افراد در جهت برقراری ارتباط لازم است که با مدیران و افراد معتمد محلی همکاری کند. برقراری امنیت به کمک مردم و نیروهای پلیس و نگهبان محله امکان پذیر است. موسسه حفاظتی رامین در جهت آموزش نیروی نگهبان دوره هایی را برگزار می کند.

پلیس یار

پلیس یار و اقدامات لازم

پلیس یار موظف است که مناطق تحت پوشش خود را به مرکز پلیس اطلاع رسانی کند. کلیه اخبار و موارد مشکوک را به مرکز پلیس اطلاع رسانی کند. نگهبان محله با کمک ابزار و تجهیزات خود از وقوع جرم جلوگیری می کند. وضعیت های بروز جرم را شناسایی کرده و آن ها را از بین می برد. موسسه حفاظتی مراقبتی رامین، تجهیزات پلیسی را در اختیار نگهبان محله قرار می دهد.

پلیس یار و برقراری امنیت محله

پلیس یار در جهت برقراری امنیت با پلیس محله همکاری می کنند. حفاظت فیزیکی یکی از مهم ترین وظایف نگهبان محله به شمار می رود. نگهبان محله لازم است که با مرکز پلیس همکاری کند. وجود نگهبان محله موجب می شود که پلیس بتواند به سایر وظایف خود رسیدگی کند.

پلیس یار و همکاری با پلیس

پلیس یار موظف است که در جهت برقراری ارتباط با مرکز پلیس محله همکاری کند. این همکاری موجب می شود که امنیت محله در بالاترین سطح برقرار باشد. هر گونه ترک محل خدمت از جانب نگهبان محله موجب می شود که افراد خلافکار بتوانند کارهای خلاف انجام دهند.

افراد خلافکار با وجود نگهبان محله دست به اقدامات خلاف قانون نخواهند زد. تعداد بالای نگهبان محله موجب می شود که افراد خلافکار دست به اعمال خلاف نزنند.

نگهبان محله با فیزیک بدنی عالی

از آن جایی که نگهبان محله در موقعیت هایی احتمال دارد که با افراد خلافکار درگیر شود. به همین دلیل لازم است که فیزیک بدن عالی و مقاومی داشته باشد. افرادی قد بلند و قوی هیکل برای نگهبان محله مناسب هستند. این افراد لازم است که از آزمون های جسمانی قبول شوند.

فیزیک بدنی عالی موجب می شود که نگهبان محله بتواند در موقعیت های درگیری بهتر عمل کند. درگیری های فیزیکی بخش جدائی ناپذیر این وظیفه شغلی است. به همین دلیل است که افراد قوی هیکل برای این موقعیت شغلی مناسب هستند. می توانند از جان و مال ساکنین محله محافظت کنند.

پلیس یار موتور سوار

پلیس یار موتور سوار

نگهبان محله در جهت برقراری امنیت بیشتر می تواند با وسایل نقلیه موتوری به گشت زنی بپردازد. گشت های موتوری موجب می شود که بتوانند منطقه وسیعی را پوشش دهند. البته برای انجام این وظیفه لازم است که نسبت به خرید موتور درخواست کرده باشد. در صورت تصویب و تایید بودجه خرید موتور به تعداد لازم صادر می شود.

وسایل نقلیه موتوری می توانند به توسعه حوزه دیده بانی و مراقبت نگهبان محله کمک کنند. نگهبان محله با موتور سیکلت می تواند منطقه وسیعی را دیده بانی کند. حتی بهتر است که تعداد نگهبان موتور سوار بیش از یکی باشد. در این صورت محافظت و مراقبت به شیوه بهتر به انجام می رسد

برای آشنایی بیشتر با خدمات و مطلع شدن از جزئیات کار با ما تماس بگیرید.

26761640 – 021