• تامین نیروهای نگهبانی

نیروهای نگهبان و گشت زنی

نیروهای نگهبان وظیفه تامین امنیت محل را بر عهده دارند. این نیروها در ساعات مشخصی به گشت زنی در محل می پردازند. موارد مشکوک را به دقت بررسی می کنند. در صورت لزوم با نزدیک ترین مرکز پلیس تماس می گیرند. مراتب مشکوک با آن ها در میان می گذارند.

نیروهای نگهبان و نکات گشت زنی

نیروهای نگهبان و گشت زنی موجب تامین امنیت محل می شود. به صورت دو نفره گشت زنی را انجام می دهند. گشت زنی انفرادی در خیلی از موارد خطرناک است. گاهی اوقات نیروهای به تعداد بالا در محل های مختلف تردد می کنند. این کار موجب افزایش ضریب اطمینان نسبت به امنیت محل می شود.

نیروهای نگهبان با تجهیزات لازم به گشت زنی می پردازند. هر چقدر که تجهیزات بیشتر باشد به همان اندازه تامین امنیت راحت خواهد بود. در صورتی که منطقه گشت زنی بزرگ باشد به همان اندازه به ماشین های زیادی نیاز دارند.

نگهبان و انتظامات

نیروهای نگهبان و وظایف عمومی

نیروهای نگهبان لازم است که در بازه های زمانی مشخصی گشت زنی کنند. همیشه نسبت به مواجه شدن با موارد ناخواسته و مشکوک آماده باشند. موانع را به دقت کنترل کنند. ورود و خروج وسایل نقلیه و عابران با دقت کنترل کنند. در هر ساعت از شبانه روز تردد افراد و ماشین های را کنترل کنند.

نیروهای نگهبان لازم است که کلیه ورودی و خروجی ها را کنترل کنند. قفل ورودی ها و خروجی ها را کنترل کنند. حواس را در زمان گشت زنی به وظیفه خود معطوف کنند. هرگز به حواس پرستی دچار نشوند. اطلاعات محل را در اختیار افراد غریبه قرار ندهند. هر گونه تغییر در شیفت های نگهبانی را به مدیران و ساکنین محل اطلاع رسانی کنند. در صورت لزوم ماشین و افراد را به دقت بازرسی کنند.

نیروهای نگهبان و وظایف اختصاصی

نیروهای نگهبان موظف هستند که از مدیران محل دستورات لازم را دریافت کنند. یک نسخه از جدیدترین دستورات در کانکس نگهبانی به محلی نصب کنند، طوری که سایر پرسنل نگهبان نیز بتوانند آن را رویت نمایند.

نیروهای موظف هستند که وظایف نگهبانی را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند. از ورود افراد غریبه بدون هماهنگی جلوگیری کنند. تحت هیچ شرایطی محل نگهبانی را ترک نکنند.

نیروهای نگهبانی و گشت زنی

نیروهای نگهبان و شرایط محل 

نیروهای نگهبان موظف هستند که طوری در محل حضور یابند که بتوانند به تمامی منطقه از محل نگهبانی دید داشته باشند. تجهیزات مانند دوربین دو چشمی و چراغ قوه در برخی از اماکن لازم و ضروری است. همیشه نسبت به عملکرد درست تجهیزات و دستگاه ها اطمینان داشته باشید.

نیروها لازم است که با هماهنگی مدیران نسبت به خرید تجهیزات و دستگاه های جدید اقدام کنند. گشت زنی می تواند به صورت پیاده یا با وسایل نقلیه موتوری باشد. در هر صورت لازم است که به صورت دو نفری به انجام برسد.

نیروهای نگهبان و حفاظت فیزیکی

نیروهای نگهبان موظف به برقراری امنیت در محل هستند. این نیروها لازم است که جهت جلوگیری از سرقت اطلاعات و وسایل موجود در محل از تمامی توان خود استفاده کنند. بهرحال تامین امنیت محل در هر شرایطی لازم و ضروری است. گشت زنی موجب خواهد شد تا از وقوع حوادث جلوگیری شود. حراست و انتظامات لازم است که تحت هر شرایطی امنیت محل را به بهترین شکل ممکن برقرار کند. نگهبان و انتظامات موظف است که کلیه موارد مشکوک در هر ساعت از شبانه روز به مدیران محل اطلاع رسانی کند. همکاری با پلیس جهت تامین امنیت محل یکی از موارد لازم و ضروری است.

نیروها موظف هستند که از ورود افراد غریبه و خلافکار به محل جلوگیری کنند. افراد خلافکار گاهی اوقات با درگیری های ساختگی سعی می کنند که حواس نیروها را پرت کنند. در این صورت نیروها لازم است که محل را تحت هر شرایطی ترک نکنند.

پلیس یار و انتظامات

وظایف نسبت به ساکنان، مراجعین و کارکنان

نیروها موظف هستند که با ساکنان، مراجعین و کارکنان به بهترین شکل ممکن برخورد کنند. هرگز به مردم بی احترامی نکنند. در عین حال لازم است که با افراد زورگو و خلاف کار به شدت برخورد کنند. از ورود این افراد به محل جلوگیری کنند. در صورتی که بسته یا مورد مشکوک پیدا شد آن را با واحد حراست مطرح کنند. مطرح کردن این موضوعات در ملاء عام باعث وحشت و تشویش اذهان خواهد شد. این نیروها موظف هستند که آرامش را در هر شرایطی در محل برقرار کنند.

برای آشنایی بیشتر با خدمات و مطلع شدن از جزئیات کار با ما تماس بگیرید.

44456295- 021