• طرح های امنیتی

طرح های امنیتی

طرح های امنیتی با هدف برقراری امنیت اجرا می شوند. نیروهای امنیتی و حراستی طرح حفاظت فیزیکی را اجرا می کنند. در این نوع طرح در صورت لزوم بازرسی های فیزیکی اشخاص و اشیا به انجام می رسد. مانورهای نظامی در راستای این هدف به انجام می رسد. طرح حفاظت فیزیکی نیز برای مراقبت و محافظت از محل و شخصیت ها به انجام می رسد. کنترل تردد نیز به جهت تامین امنیت اجرا می شود. مامورین امنیتی متناسب با شرایط مختلف، مردم و وسایل نقلیه را کنترل می کنند.

طرح های امنیتی و حفاظتی

طرح های امنیتی و حفاظتی به منظور تامین امنیت محل اجرا می شود. میزان امنیت و کارایی هر کدام از طرح ها سنجیده می شود. تجهیزات امنیتی در هر کدام از طرح ها نسبت به سایرین متفاوت خواهد بود. این طرح ها در جهت جلوگیری از وقوع جرم اجرا می شود. با اجرا شدن این طرح ها از تعرض و تجاوز به اماکن خصوصی و دولتی جلوگیری می شود. این طرح ها در اماکن عمومی نیز اجرا می شود. شرکت محافظتی رامین در جهت اجرای این طرح ها نیز مشاوره می دهد.

 حفاظت از شخصیت ها

طرح های امنیتی با حفاظت از شخصیت ها نیز اجرا می شود. حفاظت از شخصیت های سیاسی وظیفه دیگر نیروهای امنیتی می تواند باشد. شخصیت های سیاسی به دلایل مختلف تردد می کنند. حفاظت و مراقبت از شخصیت های سیاسی موجب امنیت آن ها خواهد شد. بنابراین می توانند با امنیت بیشتری کارهای دولت را به انجام برسانند. شخصیت های سیاسی دولت متناسب با میزان مسئولیت خود در داخل و خارج از کشور تردد می کنند. البته تامین امنیت در خارج از کشور موضوع دیگری است. هر چقدر که امنیت بیشتر باشد به همان اندازه می توانند به انجام امور دولتی بپردازند.

طرح-حفاظت-فیزیکی

طرح های امنیتی و بازرسی فیزیکی

طرح های امنیتی و بازرسی فیزیکی به موازات هم انجام می شود. بازرسی فیزیکی موجب برقراری امنیت در سطح بالا می شود. بازرسی فیزیکی را می توان به کمک دستگاه ها خیلی بهتر به انجام رساند. با وجود دستگاه های بازرسی فیزیکی می توان خیلی راحت امنیت را تامین کرد. شما می توانید جدیدترین تجهیزات بازرسی فیزیکی را از شرکت محافظتی رامین به قیمت مناسب خریداری کنید. امروزه دستگاه های بازرسی فیزیکی کمک می کند تا بتوان همه گونه بسته بندی را نیز کنترل کرد.

بسته های مختلف به مراکز دولتی و خصوصی ارسال می شود. ارسال کننده در اکثر مواقع با دریافت کننده کلیه هماهنگی های لازم را به انجام می رساند. در صورتی که بسته ای بدون هماهنگی در محل وجود داشته باشد، مامورین حراستی موظف هستند که محل را تخلیه کرده و بسته مشکوک را از محل دور کنند. در صورت لزوم می توان از نیروهای پلیس نیز درخواست کمک کرد. نیروهای پلیس در این مواقع می توانند در جهت برقراری امنیت کمک کنند.

طرح های امنیتی و کنترل تردد

شخصیت های سیاسی در خیلی از مواقع با ماشین تردد می کنند. تامین امنیت شخصیت های سیاسی موجب می شود که بتوانند راحت به امور محوله خود بپردازند. کنترل تردد مردم در مجتمع های مختلف تجاری، مسکونی، صنعتی و نظامی نیز از دیگر وظایف نیروهای امنیتی و حراستی به شمار می رود. هر چقدر که کنترل تردد بهتر انجام شود به همان اندازه می توان امنیت را در سطح بالا تامین کرد.

طرح-های-امنیتی-و-کنترل-تردد

طرح های امنیتی و تامین امنیت مردم

طرح های امنیتی در جهت تامین امنیت مردم اجرا می شود. هر چقدر که این طرح دقیق انجام شود به همان اندازه می توان امیدوار بود که امنیت مردم برقرار شده است. البته در زمان اجرای این طرح ها لازم است که به مردم نحوه و زمان اجرا به طور کامل اطلاع رسانی شود.

طرح-حفاظتی-و-امنیتی

دفاع از اماکن عمومی، دولتی و نظامی

اماکن دولتی، عمومی و نظامی در واقع سرمایه های هر کشوری محسوب می شود. حساسیت هر کدام نسبت به دیگری متفاوت است. تامین امنیت هر یک از این اماکن موجب خواهد شد تا مسئولین بتوانند به امور محوله و وظایف خود به نحو احسن رسیدگی کنند. نیروهای حفاظتی مستقر در این اماکن در خیلی از اوقات به تجهیزات پلیسی مجهز هستند. همچنین این نیروها موظف هستند که از ورود افراد غریبه به داخل سازمان جلوگیری کنند.

برای آشنایی بیشتر با خدمات و مطلع شدن از جزئیات کار با ما تماس بگیرید.

26761640 – 021